Fakta om kollektivtrafiken i Uppsala

VÄLKOMMEN TILL BUSSIDAN!

 

Under år 1980 – 2022 ökade antalet invånare i Uppsalas bussområden

(Uppsala, Bälingen, Lövstalöt, Storvreta)
från 112 tusen till 189 tusen, med 76 tusen invånare eller 68%.

Men busstrafiken i Uppsala har inte utvecklats i samma takt.
Faktiskt förlorat många tusen resenärer.
Kolla statistiken:

Under år 1980 – 2013 minskade antalet busspassagerare med 24%!

Efter 2013 finns ingen riktig offentlig statistik.
Bara UL:s ”ny statistik”. UL räknade på ett kreativt sätt och hittade flera miljoner resor.

Men den negativa utvecklingen är ett faktum och består.

 

Priserna för att åka buss stiger oförskämt.

Dåligt för bussresenärernas ekonomi!

Dåligt för Uppsalas miljö!

Onödig bilism översvämmar våra gator!

 

Diagram 1:

Antalet invånare och sålda bussresor.

(Uppsala, Bälingen, Lövstalöt, Storvreta)

 

Diagram 2:

Månadskort: Prishöjning lång över inflationen!

Om priset på ett månadskort hade följt inflationen, den allmänna prisökningen i samhället,
skulle 2022 ett månadskort kosta 310 kronor.

 

Diagram 3:

Biljettpriserna lång över inflationen!

 

Priset för en vuxenbiljett ökade 1980 – 2022 från 4 kronor till 42 kronor.

Hade man följt inflation skulle en vuxenbiljett idag ha kostat 14 kronor!


Region Uppsalas priser för busstrafiken i Uppsala är oförskämt dyra.

Region Uppsala använder Uppsalas busstrafik som en kassako

för att skaffa pengar till annat som inte har med Uppsalas busstrafik att göra.

 

Lösningen till Uppsalas miljö- och trafikproblem:

Kollektivtrafik med låga priser!

 

När flera åker buss minskar Uppsalas i särklass största miljöproblem, bilismen.

En ökning av det kollektiva resandet är nödvändig.

Vägen dit går genom en ordentlig prissänkning!

 

Sänk priserna!

Satsa först på månadskorten, det regelbundna åkandet.

Alla uppsalabor ska ha råd med ett månadskort!

300 kronor för vuxna och 100 kronor för barn och ungdomar.
Sänk priset för bussbiljetterna, 15 kronor för vuxen, 10 kronor för barn och ungdomar.

 

Satsa också på en ökning av bussturerna!

Upp till den nivå som fanns i Uppsala i mitten på 1980-talet!

Då gick ca 2600 bussturer i Uppsala varje vardag.

Busstrafiken har minskat med flera hundra turer per dag trots att antalet invånare i de områden
som trafikeras av stadsbussarna ökade med över 76.000, alltså över 68 %!

En ökning av bussturerna är en förutsättning för att göra kollektivtrafiken attraktiv.
Även antalet hållplatser måste återställas. Över 50 hållplatser har dragits in. En dum besparing.
 

 

Källor:

Uppsalabuss Årsredovisningar

Gamla Uppsala Buss Årsredovisningar

Statistik Uppsala Kommun
Region Uppsala

Upplands Lokaltrafik - UL

Kommunstyrelsens Kontor, Enhet för samhällsplanering

GTK – Gatu- och trafikkontoret

SCB – Statistiska centralbyrån

Kollektivtrafikens effektivitet – Rapport / Kollektivtrafiknämnden Mars 2015

 

 

Ansvarig för bussida.se

Mario Sousa, mario.sousa@telia.com