VÄLKOMMEN TILL BUSSIDAN!

Kommunistiska Partiets hemsida för

Fakta om kollektivtrafiken i Uppsala

1980 – 2016

Under dessa år ökade antalet invånare i Uppsalas bussområden med 54%.

Antalet busspassagerare mellan 1980 och 2013 minskade med 24%.

Efter 2013 finns ingen riktig offentlig statistik. Bara UL:s ”ny”statistik.

Men den negativa utvecklingen är ett faktum och består.

Kolla diagrammen!

 

Priserna för att åka buss stiger oförskämt.

Dåligt för bussresenärernas ekonomi.

Dåligt för Uppsalas miljö.

Onödig bilism översvämmar våra gator!

 

Diagram 1:

Antalet invånare och sålda bussresor.

(Uppsala, Bälingen, Lövstalöt, Storvreta)

 

 

UL:s ”ny”statistik!

2014 ändrade UL på normerna för att räkna sålda bussresor.

Och vips! Ökade resandet med stadsbussarna med flera miljoner resor!

UL använde det retroaktivt från 2006!

Ett simpelt bedrägeri för att lura allmänheten.

I verkligheten står resandet med stadsbussarna still.

 

 

Diagram 2:

Månadskort: Prishöjning lång över inflationen!

 

 

Priset för månadskortet på bussarna ökade 1980 – 2018 från 90 kronor till 840 kronor.

Om politikerna i Regionen och UL-Kollektivtrafiknämnden

följt inflationen skulle ett månadskort 2018 kosta 290 kronor!

Skandal!

Kämpa mot prishöjningen och miljöförstöringen!

 

Diagram 5:

Även biljettpriserna har gått upp lång över inflationen!

Priset för en vuxenbiljett ökade 1980 – 2018 från 4 kronor till 37 kronor.

Hade man följt inflation skulle en vuxenbiljett idag ha kostat13 kronor!

 

 

 

Diagram 6:

Bidrag från Kommunen och Regionen/Landstinget har ökat.

Men inte antalet resor! Varför?

 

*2011 tog Landstinget över ansvaret för kollektivtrafiken och ägarskapet för Gamla Uppsala Buss.

Detta innebar ändrade beräkningsregler vilket förklarar det stora hoppet i bidrag/aktieägaretillskott mellan 2011 och 2012.

 

Lösningen till Uppsalas miljö- och trafikproblem:

Kollektivtrafik med låga priser!

 

När flera åker buss minskar Uppsalas i särklass största miljöproblem, bilismen.

En ökning av det kollektiva resandet är nödvändig.

Vägen dit går genom en

ordentlig prissänkning!

 

Sänk priserna!

Satsa först på månadskorten, det regelbundna åkandet.

Alla uppsalabor ska ha råd med ett månadskort!

300 kronor för vuxna och 100 kronor för barn och ungdomar.

 

Satsa också på en ökning av bussturerna!

Upp till den nivå som fanns i Uppsala i mitten på 1980-talet!

Då gick ca 2600 bussturer i Uppsala varje vardag.

Busstrafiken har minskat med flera hundra turer per dag trots att antalet invånare i de områden som trafikeras av stadsbussarna ökade med över 57.000, +54 %!

En ökning av bussturerna är en förutsättning för att göra kollektivtrafiken attraktiv.

Även antalet hållplatser måste återställas.

Över 50 hållplatser har dragits in. En dum besparing.

 

 

 

Förslag för en bra kollektivtrafik i Uppsala:

Månadskort för vuxna: 300 kronor

Månadskort för barn och ungdomar t.o.m. 19 år: 100 kronor.

Vuxenbiljett: 15 kronor.

Barnbiljett: 10 kronor.

 

 

 

 

Källor:

Uppsalabuss Årsredovisningar

Gamla Uppsala Buss Årsredovisningar

Statistik Uppsala Kommun

Upplands Lokaltrafik - UL

Kommunstyrelsens Kontor, Enhet för samhällsplanering

GTK – Gatu- och trafikkontoret

SCB – Statistiska centralbyrån

Kollektivtrafikens effektivitet – Rapport / Kollektivtrafiknämnden Mars 2015

 

 

Ansvarig för bussida.se

Mário Sousa, mario.sousa@telia.com